Kurs BHP

Materiały dla osób uczęszczających na kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy.

To content | To menu | To search

10Jan 2010

Kurs BHP

Wyobraźmy sobie, że gdy jesteśmy kierownikami firmy, jakiegoś zakładu pracy albo linii produkcyjnej, następuje wypadek. Błahostka – kogoś poraził prąd, nie ma zagrożenia zdrowia ani życia, lecz ten ktoś upiera się, że od czasu wypadku ma zawroty głowy. Co może stać się dalej? Możemy zostać obciążeni odpowiedzialnością za wypadek i do końca życia poszkodowanego płacić mu rentę... Chyba że ten pracownik był uczestnikiem kurs bhp i podpisał oświadczenie, że zna zasady bhp i umie obchodzić się z prądem.

To jest jedna z przyczyn, dla których kurs bhp przeprowadza się w ogóle. Oczywistą, ważniejszą i wynikającą z pojęcia bezpieczeństwa przyczyną jest po prostu uniknięcie głupich wypadków, jednak druga strona medalu jest właśnie taka – prokuratura, sądy, a zwłaszcza pracodawcy chcą mieć święty spokój.

09Dec 2009

Szkolenia przeciwpożarowe

Na samym początku, gdy nasi przodkowie używali jedynie kamieni i patyków, ogień był ich największym przeciwnikiem. Gdy tylko płonęła równina, wszystkie zwierzęta uciekały, a pierwsi ludzie wraz z nimi. Od kiedy człowiek nauczył się kontrolować ogień, przestał się go bać, lecz walka z nim w dalszym ciągu może być ciężka i śmiertelnie niebezpieczna. Mimo że mamy w porównaniu z tamtymi latami niezwykłe technologie, i tak boimy się ognia, a ochrona przeciwpożarowa wciąż stoi na pierwszym miejscu w kwestii bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa to między innymi czujniki dymu. Są obecne w każdym nowym budynku. Następne w kolejności są gaśnice i hydranty. Dodatkowymi zabezpieczeniami w dużych, nowoczesnych budynkach są profesjonalne zabezpieczenia elektryki i wentylacji.

29Nov 2009

Ochrona pracy kobiet

Ochrona pracy kobiet to w ogólności nazwa ustaw, które gwarantują kobietom odpowiednie traktowanie w pracy. Nie każdy przyjmuje to do świadomości, ale faktem jest, że kobiety, mimo pełnego równouprawnienia, nigdy nie będą takie same jak mężczyźni – statystycznie są drobniejsze, zdolne do odrobinę mniejszego wysiłku, no i ich fizjologia obarcza je comiesięcznymi dolegliwościami.

Te przyczyny właśnie doprowadziły do powstania takich ustaw. Ochrona pracy kobiet gwarantuje im mniejsze wymagania w pracy fizycznej, np. w magazynach, a także odpowiednio długi urlop macierzyński i wychowawczy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kobiety są także traktowane ulgowo ze względu na ich menstruację. Wszystko to wygląda pięknie, jednak nie każdy pracodawca traktuje kobiety z uwzględnieniem tych przepisów.